Windykacji należności

W ramach świadczonych usług w zakresie windykacji należności Kancelaria oferuje:
    • Prowadzenie windykacji ugodowej – przedsądowej  
    • Prowadzenie windykacji sądowej
  W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego Kancelaria:
    • wysyła wezwania do zapłaty,
    • występuje z zawezwaniem do próby ugodowej
    • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
    • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
    • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika
    • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.
    • prowadzi postepowanie w zakresie uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela tzw. skarga Pauliańska
Obsługa spraw z zakresu  windykacji należności prowadzona jest przez  r.pr. Zbigniewa Cichy, r.pr. Marcina Majcherczyka, r.pr. Magdalenę Barczyk oraz adw. Monikę Rzońca-Grodzicką