Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw oraz kompleksowe doradztwo związane z zakładaniem działalności gospodarczej

W ramach świadczonych usług Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w tym zarówno osób fizycznych, jak i spółek, we wszystkich dziedzinach ich działalności. Świadczymy również kompleksowe doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej, pomagamy dobrać odpowiednią formę działalności pod kontem ponoszonego ryzyka i formy opodatkowania, a także doradzamy i przeprowadzamy formalnie cały proces rejestracji działalności.
Przykładowe działania które podejmujemy w ramach stałej obsługi prawnej, to:
        ◦ bieżące doradztwo prawne (udzielanie porad oraz konsultacji prawnych w zakresie działań Klienta, sporządzanie pism w zleconym przez Zleceniodawcę zakresie działalności), w formie bezpośredniej, elektronicznej oraz telefonicznej
        ◦ sporządzanie opinii prawnych na piśmie i elektronicznie,
        ◦ sporządzanie regulaminów, instrukcji, uchwał oraz podobnych dokumentów według przedstawionych przez Klienta założeń,
        ◦ opiniowanie pod względem prawnym regulaminów, instrukcji oraz podobnych dokumentów, a także projektowanie lub opiniowanie projektów uchwał organów statutowych Klienta,
        ◦ reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa,
        ◦ obsługa korporacyjna Zleceniodawcy w zakresie obowiązków rejestrowych, w tym obsługa zgromadzeń wspólników
        ◦ przygotowanie zapisów wybranych projektów Umów i ich zmian, w tym w również w zakresie zabezpieczenia prawidłowego wykonania zawieranych kontraktu,
        ◦ opiniowanie projektów wybranych ofert handlowych, w tym ofert produktowych pod kątem zgodności z prawem, 
        ◦ udzielanie pomocy prawnej przy opracowywaniu odpowiedzi na reklamacje

Kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw zajmuje się cały zespół kancelarii, tak aby zapewnić każdemu klientowi profesjonalne wsparcie prawne, z wszystkich wymaganych dziedzin prawa.