Prawa energetycznego

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje:
    • doradztwo branżowe, 
    • reprezentacje w postępowaniu w przedmiocie uzyskania koncesji na obrót paliwami oraz na dostawy energii
    • prowadzenie spraw w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym  w sprawach odwołań od decyzji Prezesa URE
    • prowadzenia postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

Obsługa spraw z zakresu prawa energetycznego prowadzona jest przez  r.pr. Zbigniewa Cichy oraz r.pr. Marcina Majcherczyka.