Postępowania cywilnego, administracyjnego oraz karnego

Kancelaria reprezentuje Klientów przed wszystkimi instancjami we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań sądowych i administracyjnych, w tym także w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.
W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje:
    • opracowanie koncepcji sprowadzenia sporu sądowego ( linii obrony oskarżonego)
    • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych,
    • opracowywanie projektów ugody sądowej,
    • reprezentację w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym, karnym, karnym skarbowym,
    • monitorowanie postępowania egzekucyjnego w tym składanie wniosków o wszczęcie egzekucji oraz wszelkich czynności podejmowanych w toku postępowania egzekucyjnego
    • składanie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym
Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenia procesowe nie tylko teoretyczne, ale również przede wszystkim praktyczne. 
Dzięki przeprowadzonym już ponad kilkunastu tysiącach postępowań w imieniu  naszych klientów,  posiadamy wiedzę i praktykę w zakresie prezentowania  Państwa interesów w postępowaniach zarówno sądowych, jak i administracyjnych .
Dysponujemy również zapleczem technicznym i organizacyjnym dla prowadzenia tysięcy spraw jednocześnie, także za pośrednictwem e-Sądu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.
Nasze doświadczenie procesowe pozwoli nam skutecznie doradzać Państwu w zakresie przyjmowanych rozwiązań oraz prowadzonych postępowań, tak aby zminimalizować ryzyko prawne i finansowe Państwa przedsiębiorstwa
Obsługa spraw z zakresu postępowania cywilnego, administracyjnego oraz karnego prowadzona jest w zależności od rodzaju sprawy przez wszystkich prawników kancelarii.