Prawa karnego

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa karnego Kancelaria oferuje:

    • przygotowanie strategii obrony oskarżonego
    • występowanie w charakterze obrońcy w toku postępowania przygotowawczego
    • złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w imieniu pokrzywdzonego 
    • reprezentację w procesie zarówno po stronie pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego jak i obrońcy oskarżonego
    • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia
    • reprezentowanie i pomoc prawna w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia, w tym karnoskarbowe

Obsługa spraw z zakresu prawa karnego prowadzona jest przez adw. Monikę Rzońca-Grodzicką oraz r.pr. Marcina Majcherczyka.