Prawa rodzinnego

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa rodzinnego, Kancelaria  reprezentuje Klientów w sprawach takich jak:
    • rozwody – rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie
    • separacja
    • unieważnienie małżeństwa
    • podział majątku wspólnego małżonków
    • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
    • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
    • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka
    • alimenty - zasądzenie alimentów, obniżenie/podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
    • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami
    • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite
    • adopcja dziecka
    • umowy majątkowe małżeńskie
    • zgoda sądowa na czynności prawne w imieniu małżonka lub dziecka
    • ustanowienie opiekuna
Obsługa spraw z zakresu prawa rodzinnego prowadzona jest przez adw. Monikę Rzońca-Grodzicką
Zespół Kancelarii CBGM posiada specjalistów z dziedziny prawa rodzinnego, a doświadczenie w tym zakresie zdobywali poprzez długoletnią praktykę zawodową w prowadzeniu sporów z zakresu prawa rodzinnego,