Prawa nieruchomości

W ramach usług świadczonych w zakresie prawa  nieruchomości Kancelaria oferuje :
    • prowadzenie spraw sądowych w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości
    • prowadzenie spraw sądowych w zakresie zasiedzenia nieruchomości
    • doradztwo w zakresie nabywania oraz zbywania oraz zagospodarowywania nieruchomości. 
    • doradztwo związane z korzystaniem z nieruchomości i zarządzaniem nimi. 
    • doradztwo oraz udział w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym w zakresie rozgraniczenia nieruchomości  
    • prowadzenie postępowań sądowych w zakresie naruszania posiadania nieruchomości
    • prowadzenie postępowań sądowych w zakresie sporów sąsiedzkich
    • doradztwo oraz prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz spraw związanych z warunkami technicznymi budowli na etapie postępowania administracyjnego i sądowego
    • prowadzenie spraw związanych z robotami budowlanymi, w tym o zapłatę należnego wynagrodzenia, zatrzymanych kaucji gwarancyjnych, spraw o odszkodowanie za wady wykonanych robót

Obsługa spraw z zakresu prawa nieruchomości prowadzona jest przez r. pr. Marcina Majcherczyka oraz r.pr. Zbigniewa Cichy.