Ochrony danych osobowych, w tym RODO

W ramach usług świadczonych w zakresie ochrony danych osobowych  Kancelaria oferuje:
    • kompleksową pomoc prawną, w tym obejmującą rozpoznanie i analizę obecnego stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych u administratora danych (audyt), 
    • przygotowanie dokumentów formalnoprawnych dostosowujących do wymagań RODO, w tym nowej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz procedur zaprojektowanych odpowiednio do struktury procesów u administratora, 
    • asystę przy wdrożeniu polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
    •  Szkolenia,  w tym szkolenia dla kadry zarządzającej oraz osób pełniących samodzielne stanowiska u administratora danych z zakresu podstawowych założeń RODO, a także szkolenia pracowników administratora danych na etapie wdrożenia procedur i dokumentacji.
Obsługa spraw z zakresu  ochrony danych osobowych prowadzona jest przez  r.pr.  Marcina Majcherczyka oraz Monikę Rzońca-Grodzicką