Prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego

W ramach świadczonych w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego usług Kancelaria oferuje:
    • doradztwo w sprawach praw na dobrach niematerialnych 
    • konstruowanie umów przenoszących prawa autorskie i prawa zależne, w tym umów licencyjnych
    • udział w negocjacjach umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, dotyczących praw autorskich, patentów i znaków towarowych, 
    • reprezentację klientów w sprawach naruszenia praw własności intelektualnej oraz ochrony dóbr osobistych. 

Obsługa spraw z zakresu prawa własności intelektualnej prowadzona jest przez  r.pr.  Marcina Majcherczyka oraz r.pr. Magdalenę Barczyk.