Prawa administracyjnego

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego (dotyczących, pozwoleń budowlanych i  wodno-prawnych, warunków zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego, wymeldowania). W szczególności w  zakresie:
    • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
    • sporządzania odwołań, skarg do samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych,
    • reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
    • doradztwa w kwestiach administracyjnych
Obsługa spraw z zakresu prawa  administracyjnego prowadzona jest przez  r.pr. Zbigniewa Cichy oraz r.pr. Magdalenę Barczyk