Prawa cywilnego (prawo umów)

W ramach  usług z dziedziny prawa cywilnego, Kancelaria zapewnia obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. Świadczymy pomoc przy ustanawianiu gwarancji, zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, czy udzielaniu poręczeń.
Kancelaria służy także pomocą w negocjowaniu kontraktów, a także przygotowujemy:
- umowy cywilnoprawne, w tym umowy nienazwane,
- porozumienia, ugody, listy intencyjne,
- ogólne warunki umów
- regulaminy i dokumentację sklepów internetowych
W szczególności oferujemy usługi w zakresie tworzenia umów dotyczących:
 •  zlecenia, o dzieło, świadczenia usług,
 • sprzedaży składników majątkowych i niemajątkowych,
 • współpracy i umów ramowych,
 • cesji wierzytelności lub długu,
 • darowizny,
 • użyczenia,
 • dzierżawy i najmu,
 • pożyczki.